Ajuts per a la gestió forestal

2019-05-02 00:00:00

Convocatòries d’ajuts per a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l’any 2019

L’Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal ha aprovat dos convocatòries d’ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2019:

Convocatòria per a proporcionar els ajuts corresponents a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (IOF)

Les actuacions subvencionables són les següents:

1) Redacció i revisió dels plans tècnics de gestió i millora forestals (PTGMF).

2) Redacció i revisió de plans simples de gestió forestal (PSGF).

3) Redacció i revisió dels plans tècnics de gestió i millora forestals conjunts (PTGMFc).

Aquests ajuts tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), d'acord amb el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

L'import màxim total que es podrà atorgar a una mateixa persona beneficiària és de 25.000,00 euros.

Pressupost: 438.596 €  | Data límit: 10/05/2019

 

Convocatòria d’ajuts corresponents a la millora de la xarxa viària per a la gestió dels boscos i a les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics

Les actuacions subvencionables són les següents:

Pel que fa a la millora de la xarxa viària forestal:

1) Construcció de vials necessaris per a la GFS.

2) Arranjament substancial de vials necessaris per a la GFS.

3) Actuacions puntuals i construcció d'obra civil i/o de bioenginyeria pels conceptes anteriors.

 

En referència  a les actuacions silvícoles de millora:

1) Aclarida de plançoneda.

2) Aclarida de millora.

3) Tallada selectiva.

4) Selecció de tanys.

5) Podes de formació i de qualitat.

6) Estassada de sotabosc.

7) Pela del suro de qualitat reduïda i/o suro cremat i/o espelagrinatge i/o suro de qualitat reduïda de més de 20 anys des de l'última lleva.

8) Tractament fitosanitari per a la lleva del suro.

9) El desembosc amb cable aeri i/o tracció animal.

Aquests ajuts tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), d'acord amb el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

 

Per a la millora de la xarxa viària per a la gestió dels boscos es distribuiran 701.754,39 euros i per a les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics se’n distribuiran 2.198.602,63.

L'import màxim total que es podrà atorgar a una mateixa persona beneficiària és de 15.000,00 euros per a la secció d'actuacions silvícoles de millora o 20.000,00 euros en el cas que se sol·liciti i sigui subvencionable algun concepte de la secció de millora de la xarxa viària forestal.

Pressupost: 2.900.357 € | Data límit: 10/05/2019

Imatges i vídeos

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: '02-05-2019 12:05