Estudi sobre els mosquits a Font-rubí

2019-05-02 00:00:00

S’analitza la problemàtica de mosquits al municipi i es proposaran mesures per minimitzar la presència de mosquits

L’estudi el realitza el personal tècnic del Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat. Després d’una entrevista inicial es realitzen visites de camp, tant a les zones urbanes com periurbanes, rurals i naturals, per tal de valorar la presència de mosquits, els seus focus de cria i/o llocs que reuneixin les condicions per ser-ho. Els mosquits requereixen aigua estancada durant més d’una setmana que sigui accessible, per a criar-hi les seves larves i completar el seu cicle vital gràcies a la sang dels veïns més propers.

El document final contindrà les mesures aplicables als diferents punts detectats, des de l‘òptica del control integrat, que inclou les modificacions físiques del medi, les accions culturals, la lluita biològica i el control químic; buscant la màxima eficàcia amb un efecte mínim sobre el medi ambient.

Des de l’Ajuntament, amb aquest document, tindrem una eina per actuar contra els mosquits en l’àmbit públic (carrers, equipaments, i altres espais públics), però cal recordar que és molt important que tots els veïns i veïnes tinguem cura de no tenir aigua acumulada a casa. Si teniu qualsevol qüestió, no dubteu en consultar-nos.

Aquest estudi està finançat pel Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, que té entre els seus objectius prestar suport tècnic en l’àmbit del control de plagues als municipis que ho sol·liciten. La diagnosi l’elabora el Servei de Control de Mosquits, una entitat de referència en l’àmbit del control de plagues i una experiència de 36 anys en els mosquits, a través d’un Conveni específic amb la Diputació.

Imatges i vídeos

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: '02-05-2019 15:08