Ubicació del reciclamòbil - Juny 2019

1 i 2 de juny: La Fanga

3 al 9 de juny: Can Rovireta

10 al 15 de juny: Fàbrica Tipsa

17 al 23 de juny: Les Escoles de Guardiola

del 24 al 30 de juny: Can Castellví