Comunicació de crema

Durant el període comprès entre el 16 d'octubre i el 14 de març les persones que tinguin previst fer foc en terrenys forestals ho han de comunicar prèviament.

La comunicació es pot realitzar:

- Telemàticament a través d'aquest enllaç

- Presencialment a les oficines de l'Ajuntament. Tot i això, donada la situació actual és recomanable evitar les visites presencials.