CIDO (Cercador d'informació i Documentació Oficials)


CIDO (Cercador d'Informació i Documentació Oficials)

El Cercador d’Informació i Documentació Oficials (CIDO) facilita la publicitat de les normes i procediments de les institucions públiques perquè siguin accessibles a la ciutadania de forma senzilla, i apropa els conjunts de dades de major impacte social i econòmic a les persones i empreses que els necessiten.

El Cercador permet crear cerques personalitzades d’acord amb les necessitats de cada segment de la ciutadania. En aquestes cerques, quan s’escau, s’incorpora el conjunt d’institucions vinculades al territori de l’ens que ho sol·licita (estatals, autonòmiques, locals, consorcis, mancomunitats, cambres de comerç, fundacions, etc.).

Quan es realitza una cerca personalitzada en un apartat del CIDO es genera un enllaç que conté tots els paràmetres seleccionats, i que es pot veure en la barra del navegador. L'enllaç generat es pot copiar i compartir a través d'una plana web, un document electrònic, via correu electrònic o a través de xarxes socials, de manera que quan una persona clica aquest enllaç, s'executa la cerca programada pel CIDO en temps real, obtenint la llista de resultats sempre actualitzada. D’aquesta manera, amb un sol clic, els usuaris poden accedir a la informació pública del seu interès sense necessitat de conèixer el CIDO, ni el funcionament dels seus filtres de cerca.

A continuació us oferim una sèrie de cerques predeterminades:

-Ajuts adreçats a la ciutadania de Font-rubí, segmentats per tipus de beneficiari

-Ofertes d’ocupació pública a prop de Font-rubí (radi de 20 km)

-Ajuts adreçats a les empreses de Font-rubí, segmentats per tipologia d’empresa


DataTitol
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 21-02-2024 19:48