Inscripcions a activitats i tallers


Inscripcions a activitats i tallers

Des de l’Ajuntament s'han organitzat un seguit d'activitats i tallers que es realitzen cada any.

Les inscripcions s’obriran a partir del 4 de setembre i es podran realitzar a través del web www.font-rubi.cat o de forma presencial a l’Ajuntament de Font-rubí.

PAGAMENT DE LA QUOTA:
El pagament de la quota es farà en dos rebuts: 90 euros a principis de novembre de 2023 i la resta, incloses bonificacions, si és el cas, a principis de febrer de 2024.

Les persones majors de 65 anys i empadronades al municipi: una única quota de 80,00 euros per curs a principis de novembre de 2023.

FORMA DE PAGAMENT:
Es podrà optar per la domiciliació bancària o també mitjançant targeta de crèdit o dèbit a les oficines de l’Ajuntament.

NOTES:

  • La realització de tots els cursos i activitats resta condicionada a la cobertura de places, amb un mínim de 8 persones.
  • La persona que un cop començat el curs o cursos als que s'hagi inscrit es vulgui donar de baixa per qualsevol motiu, ho haurà de comunicar per escrit a l'ajuntament, tot i que no caldrà que ho justifiqui. Se li haurà liquidat la primera quota de 90,00 euros sense bonificacions; si la baixa es produeix superada la meitat del curs o cursos, s'haurà de pagar el curs sencer.
  • Des de les xarxes socials i la pàgina web municipal s'informarà de les dates dels cursos que resten pendents de confirmar.
  • A principis del 2024, està previst que s'iniciï un curs de català per a interessades en adquirir coneixements i aprendre aquesta llengua.

BONIFICACIONS:

Gaudiran d’una bonificació del 50 % les persones empadronades a Font-rubí majors de 65 anys, que s'inscriguin a qualsevol dels cursos programats i gestionats per l’Ajuntament de Font-rubí. 

Amb l’objectiu d’incentivar que els veïns i les veïnes empadronades a Font-rubí s’inscriguin a més d’una activitat, gaudiran d’una bonificació del 10% al preu del segon curs; i si s’apunta a tres o més cursos s’aplicarà una bonificació del 20% al preu del tercer curs i següents. Aquestes bonificacions no són compatibles amb la bonificació establerta per als majors de 65 anys empadronats a Font-rubí.

Aquestes bonificacions només s'aplicaran si es realitza el curs sencer.

 

Amb la col·laboració de

Imatges i vídeos

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 05-09-2023 17:07