Accés a nuclis de població

Servei que s'encarrega de mantenir i millorar l'accés de al terme municipal i entre els seus nuclis de població

Línies de servei:

  • Manteniment de les vies d'accés dins del terme municipal
  • Estudis de millora dels accesos

L'ajuntament, mica a mica, va vertebrant el municipi mitjançant la xarxa de camins. Anualment en va realitzant millores en bona part d'ells ja sigui amb una nova capa de graves, neteja de cunetes, adequació de ferms i sempre que pot i en té finançament, procedeix a la nova pavimentació d'algun del camí o al reasfaltat per millorar-ne la capa superior degut al desgast dels darrers anys. 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 12-09-2018 16:52