Sanitat i consum


08736 Font-rubí 

938979212

gilipl@font-rubi.cat

Laura Gili i Pauné

La regidoria de Consum s'encarrega d'informar i vetllar pels interessos econòmics de les persones del municipi.

Per aquest motiu l'Ajuntament de Font-rubí va signar un conveni d'adhesió a la Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona, mitjançant el qual es poden oferir diversos serveis, com són:

 • Oficina mòbil d’informació al consumidor
 • Campanyes de difusió relacionades amb diferents temàtiques de consum
 • Activitats informatives i educatives en consum
 • Mediació de reclamacions

 

La regidoria de Sanitat és l'encarregada de garantir la seguretat i la salut de les persones del municipi, sent la clau per aconseguir-ho la promoció, la prevenció i l'educació.

En l'àmbit de salut pública es porta a terme un registre municipal d'establiments d'alimentació per tal de vetllat pel compliment de les mesures d'higiene alimentària

En l'àmbit de salut ambiental es disposa de diversos serveis i actuacions:

 • Cens d'animals domèstics i gossos potencialment perillosos
 • Campanyes de sensibilització per la tinença responsable d’animals domèstics 
 • Recollida d'animals domèstics
 • Colònies de gats
 • Desratització i desinsectació
 • Prevenció i control d'instal·lacions per legionel·losis
 • Control de l'aigua de consum humà
 • Control de l'aigua de la piscina municipal
 • Control del mosquit tigre

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 05-07-2023 14:15