AMPA de l'Escola Font-rúbia

C/ de les escoles, 1
08736 Font-rubí 

615 204 547

ampafontrubia@gmail.com

Sandra Rodriguez Carol

L’Associació de mares i pares (AMPA) de l’escola Font-rúbia és una entitat sense ànim de lucre reconeguda legalment. Actualment està formada per mares i pares del centre educatiu amb voluntat de participar en les activitats del centre. Els seus objectius són els següents:

  • Donar suport i assistència als membres de l'associació i, en general, als pares i mares d’alumnes, tutors i tutores, professorat i alumnat del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l'educació dels seus fills i filles i, en general, de tot l’alumnat matriculat al centre.
  • Promoure la participació dels pares i mares en la gestió del centre.
  • Assistir els pares i mares en l'exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre quan sigui sostingut amb fons públics.
  • Promoure la representació i la participació dels pares i mares en els consells escolars dels centres públics i concertats i altres òrgans col·legiats.
  • Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l'entorn.
  • Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l'elaboració de directrius per a la programació d'activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
  • Promoure les activitats de formació dels pares i mares, tant des del vessant cultural com de l'específic de responsabilització en l'educació familiar.
  • D'altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els seus estatuts.
  •  Promoure i realitzar tota mena d'activitats fisicoesportives.
  • Promoure i realitzar tota mena d’activitats lúdiques i culturals.

Està formada pel president/a, secretari/a, tresorers/es, representant del Consell Escolar i comissions de menjador i celebracions. A més, compta amb diverses persones que col·laboren puntualment amb l’entitat. Tots els pares i mares de l’escola són socis/es de l’AMPA, i paguen 15 €/any per cada fill/a escolaritzat al centre. 

Les persones que formen l’AMPA es renoven periòdicament, segons la situació personal de cada membre. Tots els pares i mares de l’escola en poden formar part i se’ls convida a participar-hi.

L’AMPA gestiona el servei d’acollida de 8:00 a 8:55 per a les famílies que ho desitgin; gestiona i contracta el servei de cuina, carmanyoles i monitoratge; i organitza actes lúdic-festius: les Llúcies i Nicolaus (Festes de Nadal), el sopar de germanor de la Festa de final de curs, etc. 

Imatges i vídeos

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06-11-2018 09:12