1720

Justificació de subvenció

Qui el pot demanar?
L'ha de presentar qualsevol entitat que hagi obtingut un ajut de l'Ajuntament de Font-rubí
Quan es pot sol·licitar?

Qualsevol entitat que hagi obtingut un ajut de l'Ajuntament de Font-rubí haurà de presentar una justificació d'aquest ajut mitjançant model estipulat a través d'una instància genèrica. El termini per a presentar la justificació és fins el 31 de març de l'any següent a la que ha estat atorgada la subvenció.

Quan es dóna resposta?
Cost
Aquest tràmit no té cap cost
Documentació necessària?
Descripció documentació
Justificació de subvenció
Les entitats que hagin obtingut un ajut de l'Ajuntament de Font-rubí ho pot fer electrònicament mitjançant instància genèrica, adjuntant el document de sol·licitud estipulat..
Com iniciar el tràmit?
Per Internet
Emplenar el formulari
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14-03-2022 12:42