Normativa / Ordenances Generals


En aquesta pàgina trobareu les ordenances i reglaments generals, organitzatius i de serveis que s'hagin publicat pel municipi al BOPB i al DOGC des de l'any 1998 en format pdf. També hi podreu trobar les ordenances fiscals vigents, publicades des de l'any 2001.

Accedir a la informació


DataTitol
17/08/2023Planejament urbanístic
12/08/2021Pla de protecció civil
27/05/2020Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19
21/01/2019Cartes de serveis
24/11/2017Ordenança de subvencions
02/11/2011Reglament municipal del servei d'abastament d'aigua potable
07/02/2011Reglament del Servei d'Arxiu Municipal
01/10/2010Reglament regulador del servei públic municipal de cementiri
14/06/2010Reglament de règim intern de la Llar d'Infants Municipal Els Pinells
28/11/2009Dades de caràcter personal: reglamentació i fitxers
31/12/2008Ordenança municipal d'animals domèstics de companyia
31/12/2008Ordenança municipal de convivència ciutadana
21/10/2008Ordenança municipal reguladora del servei públic municipal de taxi interurbà
19/03/2007Reglament del Registre d'unions estables de parella
18/04/2001Pla Estratègic de desenvolupament de l'Alt Foix
13/08/1999Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions
18/12/1998Ordenança de circulació viària
21/07/1998Ordenança de vehicles a motor
20/11/1997Reglament de funcionament intern del Centre Recreatiu Municipal
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 04-01-2018 12:38